Linkzoekertjes
Image default
Financieel

Incassobureau inschakelen

Incassobureau voor particulieren

Met uw particulieren incasso opdracht moet u naar incassobureau Bill. sterker, Bill is hèt incassobureau voor particulieren. Vele particulieren waren u al voor. Ook niet geleverde maar wel betaalde internetbestellingen kunt u via ons laten incasseren. Maar er zijn ook zaken die we niet in behandeling nemen, zoals alimentatie vorderingen. Twijfelt u? Bel ons dan gerust even, we lichten het e.e.a. graag toe. In het merendeel van de zaken kunnen we u wel helpen. Een incassobureau particulier inschakelen doet u bij Bill!

Het buitengerechtelijke traject

We sturen uw debiteur een eerste schrijven. We maken kenbaar wat er dan allemaal betaald moet worden. Met uw debiteur kan wellicht nog een betalingsregeling getroffen worden. Dit is een goede oplossing voor alle partijen. Naar de rechter gaan, kost veel. De proceskosten zijn de laatste jaren ontzettend hard om hoog gegaan. Nog Beter is een betalingsregeling die lang loopt dan een dure onzekere procedure bij de rechtbank. Wel moet de betalingsregeling dan systematisch door debiteur nagekomen nageleefd worden.

Gratis uw vordering indienen

Vaak is het belangrijk om heel snel te handelen. Dat er niet voldaan wordt, kan meerdere redenen hebben. Misschien gaat uw debiteur wel bankroet. Wanneer uw debiteur failliet gaat, valt er helemaal niets meer te halen. Er wordt dan een toezichthouder (curator) aangesteld. De bank gaat meestal voor en voor de meeste crediteuren blijft meestal helemaal niets over. Dien dus vandaag nog uw particuliere incasso bij Bill in. Ga daarom snel naar http://www.billincasso.nl/nl/incassobureau-particulieren.html Uw gegevens invoeren en de opdracht invoeren gaat makkelijk.

Voor meer info : http://www.billincasso.nl/nl/incassobureau-particulieren.html