Outplacement en meer

Home / Outplacement en meer

Outplacement en meer

mei 14, 2016 | Aanbiedingen | Geen reacties

Collectief dienstbeëindiging

10% van de werknemers bij een bedrijf waar minimaal honderd en maximaal 300 mensen binnen een kalender jaargang tewerk zijn gesteld.

10 werknemers van een bedrijf die meer hierna 20 werknemers heeft en minder daarna honderd werknemers in een kalender jaar tewerkgesteld zijn.

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief dienstbeëindiging als talloze werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

Wanneer heb ik lijnrecht op outplacement?

Om rechtstitel te hebben op outplacement moet je minstens 45 jaargang oud zijn en werken in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt daarna heb je geen lijnrecht meer op outplacementbureau.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder hierna de helft bedraagt van een voltijdse medewerker In welke gevallen je na je ontslag wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te behalen moet zijn voor de markt.

Het procesverloop

Ieder moeten en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je goed georiënteerd op het specialisme waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere specialisme zijn of nog steeds hetzelfde. Binnen dit deel van het traject staat assistent bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je keurig wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je nieuwe baan. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief aansturing je nieuwe job gaat.

Na het verwerkt van het ontslag is het van urgentie om verder te gaan en te exploreren wat je behoeftes zijn en wat je zoekt binnen een nieuwe beroep. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke breid uit. Andere hulpmiddelen kunnen alhier daarnaast van uitvoering zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkend wilt zijn overheen een tijdje.

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band te midden van de werkgever en personeel niet effectief is of als er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het bedrijf faillissement gaat en dat de personeel of talrijke weeknemers zonder arbeid komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief ontslag genoemd.

Anciënniteit 

De anciënniteit betekenis is de periode dat u verbonden bent aan een onbetwistbare organisatie. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het voorschrijven van uw loon, vakantiedagen, rechten, verplichtingen,… Het komt herhaaldelijk voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het organisatie, de onderneming, de denkwijze,…

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van arbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver overheen elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor ieder Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Ieder info is te vinden in het eenheidsstatuut.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer wending een nieuwe job Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaargang geleden getekend in Amerika En daarop kwam het wat betreft gewaaid vaarroute Nederland, België en meer en meer Europese landen. Intussen is Outplacement niet meer rijweg te denken over het bestaande stelsel. Als je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgt: Verwerk van het ontslag, Het verkennen van wensen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Voor meer info : http://www.ucareoutplacement.be/eenheidsstatuut/

By

About Author

about author