Linkzoekertjes
Image default
Particuliere dienstverlening

Welke energieleverancier is het groenst en geeft je de nodige garanties?

Consumenten hechten steeds meer belang aan de oorsprong van hun energie. Wil jij bij je thuis ook graag gebruikmaken van groene stroom? Bekijk dan op de website van Welke Energieleverancier welke leverancier het beste bij jouw situatie past en ook daadwerkelijk groene stroom aanlevert en beschikt over Garanties van Oorsprong. Let hierbij wel dat groene stroom over het algemeen wel wat duurder is, maar door deze te gebruiken draagt je wel je steentje bij aan een beter leefmilieu. Voor de opwekking van groene stroom en groen gas worden geen fossiele brandstoffen gebruikt. Hierdoor raken de fossiele brandstofreserves minder snel op en komt er bovendien geen schadelijke kooldioxide (CO2) vrij in het milieu. Op de website krijg je ook een transparant overzicht van de energietarieven die elke leverancier hanteert.

Kies voor een leverancier met Garanties van Oorsprong

Als je kiest voor een energieleverancier die jou van groene stroom voorziet, is het belangrijk om na te gaan of deze wel beschikt over een groencertificaat. Dit wordt ook wel Garanties van Oorsprong genoemd. Zo een garantie verzekert je ervan dat 1 Megatwattuur (MwH) stroom ergens in Europa op een duurzame manier is opgewekt. Voor iedere MwH moet de leverancier een nieuw certificaat aanvragen. Daarnaast kan je, dankzij het stroometiket, weten welke energieleverancier het groenste is. Hierop is te zien hoeveel procent van de stroom afkomstig is van aardgas, kolen, kernenergie en hoeveel van hernieuwbare bronnen, zoals zonne-energie en windenergie. Op de website van Welke Energieleverancier kan je nagaan welke leverancier 100% groene stroom aanlevert.

Welke energieleverancier is het groenst? Greenpeace doet mee het onderzoek

Wist je dat Greenpeace elk jaar onderzoek doet naar groene stroomleveranciers? Dat doen ze samen met de Consumentenbond, Natuur & Milieu en Wise. Hierbij wordt er onderzoek gedaan naar de inkoop, productie en levering. Zo wordt er ook gekeken naar Garanties van Oorsprong. Zo ben jij er zeker van dat je kiest voor de energieleverancier met 100% groene stroom en weet je perfect hoe deze stroom is opgewekt. De groenste energieleveranciers van Nederland bieden allemaal écht groene stroom aan. Daarnaast zijn er ook leveranciers die grijze energie verkopen. Hierbij kopen ze Garanties van Oorsprong op in Scandinavië.