Linkzoekertjes
Image default
Bedrijven

Nadelen van Landbouw

Als Nederlander mogen we er wel trots op zijn op onze landbouw. We exporteren aan heel de wereld. We hebben natuurlijk ook de beste producten. Toch is de sierteelt het meest populair. Op de derde plek staat pas onze zuivel en op de tweede plek staat de export van vlees. In de ranglijsten staat ons kleine landje vaak tussen landen als Brazilië of zelfs de Verenigde Staten.

 

Helaas brengt deze intensieve landbouw ook problemen met zich mee. Het eerst probleem is een probleem van veiligheid. De voertuigen zijn enorm en zij niet bedoeld voor de openbare weg. Toch zie je vaak grote agrarische voertuigen op de weg rijden. Omdat de wegen niet altijd daarvoor bedoeld zijn zie je daarom het aantal ongelukken toenemen met agrarische voertuigen.

 

Door de schaalvergroting moeten agrarische voertuigen grotere afstanden afleggen, daarom komen ze op de openbare weg terecht. Om ongelukken te voorkomen worden nu steeds meer veiligheidsmaatregelen genomen. Zo zijn veel meer agrarische voertuigen voorzien van een camerasysteem landbouw. Je hebt dan onder andere een achteruitrij camera die meestal ook draadloos is.

 

Een ander nadeel van de intensieve landbouw in Nederland is de milieuvervuiling. Nederland is namelijk in de laatste tijd gezakt op de ranglijst van milieuvervuilers. Nederland scoort slecht op de milieuranglijst van de Europese Unie. De Europese Unie heeft klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 gesteld, maar zoals het er nu uit ziet zal Nederland onder aan de Europese ladder belanden. Samen met Luxemburg scoort Nederland het slechts van Europa. Enkel de derde doelstelling van de klimaat- en energiedoelstellingen van 2020 is haalbaar voor Nederland. Dat is doestelling voor het terugdringen van broeikasgassen in Nederland.

 

Greenpeace heeft gereageerd dat Nederland de ranglijst onwaardig is. In de Europese Unie zijn er dertien lidstaten die op koers liggen om alle doelstellingen voor 2020 te halen. Vorig jaar waren dit er nog negen.

Voor meer info : http://www.vanzwitserland.nl/

Gerelateerde artikelen

Verbeter uw product dankzij product engineering

Een stoomketel die voldoet aan alle veiligheidsnormen

Hoe gaat kunst lenen in zijn werk?