Linkzoekertjes
Image default
Financieel

Tips voor het afsluiten van een WOZ krediet

Indien je direct geld wenst te gaan lenen heb je meerdere keuze mogelijkheden, waarvan het WOZ krediet er een is. Ongeacht of je een WOZ krediet of een ander soort lening gaat afsluiten, is het belangrijkste dat geld lenen op een verantwoorde manier zal worden gedaan. Omdat een WOZ krediet een soort doorlopend krediet is, maar dan met een hypothecaire verbintenis, is het van belang je te verdiepen in de te hanteren financiële begrippen.

Met het doorrekenen van meerdere rekenvoorbeelden zul je uiteindelijk een beter beeld gaan krijgen over het WOZ krediet en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden. De normen voor de toekenning van een WOZ krediet zullen strenger zijn als die welke de geldverstrekkers hanteren voor andere vormen voor geld lenen.

Heb je vragen over een WOZ krediet?

Bij het afsluiten van een WOZ krediet in de vorm van een doorlopend krediet, kun je ervoor kiezen altijd geld achter de hand te hebben. Deze vorm van direct geld lenen geeft je de mogelijkheid om continu geld op te nemen, tot maximaal de beschikbare ruimte tot aan de overeengekomen limiet. Het krediet dat afloopt en dat in vaste maandelijkse termijnen terugbetaald dient te worden, zal hier niet verder besproken worden. Zodra er gelden worden opgenomen uit de beschikbare limiet van het WOZ krediet zul je naar eigen inzicht moeten bekijken of er behoefte is aan de lening te gaan aflossen. Je kunt variëren in de maandelijkse terugbetalingen, waardoor je het krediet afstemt op jouw persoonlijke omstandigheden.

Alleen jij, samen met een eventuele partner of medecontractant, kan bepalen of een opname uit een WOZ krediet afgelost gaat worden en op welke termijn. Voor de aanschaf van gebruiksgoederen zou je de duur van de lening, bestaande uit het uit het krediet opgenomen bedrag, kunnen afstemmen op de gebruiksduur van de aan te schaffen goederen. Ook zul je met een opname van 1000 euro voordeliger uit zijn als je dit bedrag gaat opnemen van je WOZ krediet en niet als schuld op je kredietkaart open laat staan. Omdat je zelf het moment van aflossing van een WOZ krediet kunt bepalen, zou je de lening geheel aflossingsvrij kunnen laten tot de te bepalen datum voor af te lossen.

Het aanvragen van een WOZ krediet.

Voor het aanvragen van een WOZ krediet dien je te voldoen aan de zware acceptatie normen, die nu eenmaal voor een doorlopend krediet gelden. Met het aanvragen van een WOZ krediet ga je eigenlijk een doorlopend krediet afsluiten, zonder verplichtingen tot aflossen tijdens de looptijd. De aflossing van het WOZ krediet zal op de einddatum in zijn geheel dienen te gebeuren. Indien je nadat er gelden uit het WOZ krediet zijn opgenomen vrijwillig bedragen hebt afgelost, blijft aan het einde van de looptijd natuurlijk enkel het openstaande saldo voor aflossing over. Nadat aan alle voorwaarden is voldaan om in aanmerking te komen voor een WOZ krediet, zal de lening bij het BKR worden aangemeld als een doorlopend krediet. Let er wel op dat de beschikbare limiet van het WOZ krediet bij het BKR aangemeld zal worden en niet het opgenomen bedrag, ook al is die in feite de hoeveelheid geld dat je aan het lenen bent.

Welke zekerheden heb jij bij een WOZ krediet?

Om dat het WOZ krediet is verstrekt met je woonhuis als onderpand, zal ter meerdere zekerheid een hypothecaire inschrijving moeten gaan plaatsvinden. Hierdoor is het krediet niet alleen een soort doorlopend krediet, er is dan ook gelijk sprake van een krediethypotheek. Omdat je voor het inschrijven van een hypotheek, boven de afsluitkosten, kosten zult moeten betalen voor het WOZ krediet, dien je deze vorm enkel te kiezen als het om een behoorlijke leensom zal gaan.

Voor een kleine lening zijn de kosten die je voor een WOZ krediet moet maken in verhouding aan de hoge kant. Voor kleinere bedragen waarvoor je direct geld wenst te lenen zal een doorlopend krediet met de te maken kosten voordeliger uit zijn dan een af te sluiten WOZ krediet.

Voor meer info : http://geldleneninbelgie.com/welke-stappen-kan-je-ondernemen-bij-direct-geld-lenen/